Elizabeth Goudgeová

„Z celej strany plnej písmen nezískaš nič alebo len málo, ak ju ukážeš len svojim očiam.“

Walter Pitkin