Eliska Tanzer

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“