E.D. Biggers

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

Komenský