Autor Dušan Damián Brezány

„Šťastie možno nájsť aj v tých najtemnejších časoch, keď si človek spomenie, že sa má obrátiť k svetlu.“