Dot Hutchinson

„Dobrý spisovateľ i planým perom napíše.“

Slovenské porekadlo