Dominika Gawliczková

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“