„Knihy sú zárodkom všetkých revolúcií.“

Victor Marie Hugo