Cchaj Wenťi / Cai Wenji

„Nedokážem žiť bez kníh.“

Thomas Jefferson