Carol S. Dweck

„Nedokážem žiť bez kníh.“

Thomas Jefferson