Carol S. Dweck

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“