Carol S. Dweck

Zrušiť

„Na dobrú knihu treba aj dobrých čitateľov.“

Victor Hugo