Carol S. Dweck

„Neposudzujte knihu ako ženu – podľa pekného vzhľadu.“

Guy de Maupassant