Carol S. Dweck

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“