Vianoce

Bronislav Sobotka

„Na väčšinu kníh ľudia do roka zabudnú; najmä na tých, ktorí ich požičali.“

Evan Esar