Bronislav Sobotka

„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

Victor Hugo