Božena Němcová; Denisa Sasínová

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“