Ben Goldacre

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“