Barbara Ciereszko; Jarosław

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“