Olivia Olivieri

„Nedokážem žiť bez kníh.“

Thomas Jefferson