Olivia Olivieri

3,7

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“