L.Ron Hubbard

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“