Jim V. Humble

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“