J.K. Rowling

„Knihy treba čítať s takou opatrnosťou a rozvahou, s akou boli napísané.“

Johann Gottfried von Herder