J.K. Rowling

„Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.“

G. B. Shaw