George R.R. Martin

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“