George R.R. Martin

„Čítať bez rozmýšľania je ako jesť bez vychutnávania.“

Edmund Burke