Emil Burák

„Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia.“

Walt Whitman