Alica Vodičková

„Nedokážem žiť bez kníh.“

Thomas Jefferson