Vianoce

Vida Skalská-Neuwirthová

„Čím väčšmi autorovi dochádza dych, tým sú jeho vety nie kratšie, ale dlhšie.“

John Steinbeck