Vida Skalská-Neuwirthová

„Žiadni dvaja ľudia nikdy nečítajú tú istú knihu.“

Edmund Wilson