Vianoce

Vida Skalská-Neuwirthová

„Knihami mŕtvi poučujú živých.“

Francois-René de Chateaubriand