Vida Skalská-Neuwirthová

„Kniha je vždy rozhovor, ktorý sa nemohol uskutočniť.“

Hans Urs Von Balthasar