Vida Skalská-Neuwirthová

„Uč sa z písania, rovnako ako sa učíš z čítania.“

Lord Acton