Růžena Trošková

„Láska k písaniu a k čítaniu, to sú neskutočné dary!“

Margaret Atwood