Vianoce

Růžena Trošková

„Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.“

Thomas Carlyle