Robert Funaro

„Čím je spisovateľ lepší, tým menej literárne píše.“

Henrik Sienkiewicz