Merrin Dungey

„Knižnica je nemocnicou pre dušu.“

Anonym