Marco de la O

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“