Zákony 2021 V/B - Školstvo, Obce -
Zákony 2021 V/B - Školstvo, Obce
6,67 €
Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo

Zákony 2021 V/B - Školstvo, Obce

Výchova a vzdelávanie, školská samospráva, obecná polícia, verejné práce, regionálneho rozvoja

  Na sklade
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o., 2021
  Séria
  Zákony 2021
  Edícia
  Zákony

  Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách..

  Čítaj viac

  6,67 €

  Bežná cena Bežne 7,00 €

  Ušetríte 5 %

  Na sklade, objednávajte však rýchlo

  Odporúčané tituly a kolekcie

  6,67 €

  Viac o knihe

  Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021.
  Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách, Zákon č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, Vyhlášku č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky, Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhláška č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a Vyhlášku č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach...

  Školy (1. kapitola)
  ZÁKON č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  VYHLÁŠKA č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
  VYHLÁŠKA č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  VYHLÁŠKA č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii
  ZÁKON č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  VYHLÁŠKA č. 262/2020 Z. z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
  VYHLÁŠKA č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
  VYHLÁŠKA č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
  VYHLÁŠKA č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
  VYHLÁŠKA č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
  ZÁKON č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  ZÁKON č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  VYHLÁŠKA č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
  VYHLÁŠKA č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  NARIADENIE VLÁDY č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
  NARIADENIE VLÁDY č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

  Obce a mestá (2. kapitola)
  ZÁKON č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
  ZÁKON č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  ZÁKON č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
  ZÁKON č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
  ZÁKON č. 254/1998 Zb. o verejných prácach
  VYHLÁŠKA č. 83/2008 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
  ZÁKON č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
  NARIADENIE vlády č. 590/2003 Z. z. o skúš­kach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
  ZÁKON č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
  ZÁKON č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
  ZÁKON č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
  ZÁKON č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
  ZÁKON č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoj
  ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o e-Governmente)
  VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
  ZÁKON č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Čítaj viac
  Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
  Dajte nám o tom vedieť.

  Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

  Počet strán
  656
  Jazyk
  slovenský
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o.
  Väzba
  brožovaná väzba
  ISBN
  9788081621598
  Naše katalógové číslo
  841717
  Hmotnosť
  513 g
  Rok vydania
  2021

  Recenzie

  Ako sa vám páčila kniha?

  „Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, komu si tú knihu ukradol.“

  Ilf