Knihy
E-knihy

Gynekologická endokrinológia

  • Kolektív autorov
Herba, 2016
Vydavateľstvo
Herba, 2016

Kniha Gynekologická endokrinológia do autorov M. Borovský, J. Payer a kolektívu...

Čítaj viac

32,48 €

Bežná cena Bežne 34,08 €

Ušetríte 5%

Posielame do 10 dní

Odporúčané tituly a kolekcie

Viac o knihe

Kniha Gynekologická endokrinológia do autorov M. Borovský, J. Payer a kolektívu.

Obsah:


Zoznam skratiek
Úvod
1 Fyziológia hormonálnych regulácií (Juraj Payer, Adriana Bednárová, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)
1.1 Hypotalamus a hypofýza (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)
1.1.1 Regulačné osi hypotalamo-hypofýzového komplexu
1.1.2 Hormóny adenohypofýzy
1.2 Štítna žľaza (Adriana Bednárová, Juraj Payer)
1.3 Nadobličky (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)
1.3.1 Steroidogenéza


2 Detská gynekológia a poruchy menštruačného cyklu (Zuzana Nižňanská)
2.1 Dozrievanie osi hypotalamus-hypofýza-ovári
2.2 Puberta
2.3 Klinická anatómia v detskej gynekológii
2.4 Poruchy vývoja reprodukčného systému
2.4.1 Poruchy sexuálnej diferenciácie
2.4.2 Vrodené vývojové chyby vnútorného genitálu
2.5 Menštruačný cyklus
2.5.1 Normálny menštruačný cyklus
2.5.2 Poruchy menštruačného cyklu


3 PCOS z pohľadu endokrinológa (Ivica Lazúrová, Ingrid Dravecká)
3.1 Syndróm polycystických ovárií
3.1.1 Prevalencia PCOS
3.1.2 Definícia PCOS a diagnostické kritériá
3.1.3 Patofyziológia PCOS
3.1.4 Diagnostika a fenotypové prejavy PCOS
3.1.5 Dôsledky a riziká PCOS
3.1.6 Diferenciálna diagnostika PCOS
3.1.7 Liečba PCOS


4 PCOS z pohľadu gynekológa (Rastislav Sysák)
4.1 Definícia PCOS
4.2 Klinický obraz PCOS
4.3 Diagnostika PCOS
4.4 Diferenciálna diagnostika hyperandrogénnych stavov
4.5 Liečebné prístupy u pacientok s PCOS
4.5.1 Redukcia hmotnosti
4.5.2 Lokálne prostriedky pre ovplyvnenie hirzutizmu
4.5.3 Liečba akné
4.5.4 Liečba pacientok, ktoré v danom časovom období neplánujú tehotnosť
4.5.5 Liečba pacientok, ktoré v danom časovom období plánujú tehotnosť
4.6 PCOS v adolescencii
4.6.1 Klinické príznaky PCOS u adolescentiek
4.6.2 Liečba PCOS u adolescentiek


5 Hormóny a tkanivo prsníka (Alexandra Krištúfková)
5.1 Tkanivo prsníka
5.1.1 Prenatálne obdobie a tkanivo prsníka
5.1.2 Detstvo a tkanivo prsníka
5.1.3 Puberta a tkanivo prsníka
5.1.4 Fertilný vek a tkanivo prsníka
5.1.5 Tehotnosť a tkanivo prsníka
5.1.6 Dojčenie a tkanivo prsníka
5.1.7 Obezita a tkanivo prsníka
5.1.8 Tkanivo prsníka a iné ochorenia u žien
5.1.9 Menopauza a tkanivo prsníka
5.2 Záver


6 Hormonálna antikoncepcia (Zuzana Petrovičová)
6.1 Úvod
6.2 Profilovanie užívateliek jednotlivých antikoncepčných metód
6.3 Profilovanie užívateľky kombinovanej hormonálnej antikoncepcie
6.4 Profilovanie užívateliek IUD, IUS
6.4.1 Profilovanie užívateľky Cu-IUD
6.4.2 Profilovanie užívateľky vnútromaternicového gestagénového systému (IUS-LNG 52)
6.4.3 Profilovanie vhodnej užívateľky IUS – LNG 13,5
6.5 Možnosti urgentnej antikoncepcie v prevencii nechcenej tehotnosti
6.6 Riziko arteriálnej a venóznej TECH u užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie
6.7 Riziko karcinómu prsníka u užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie
6.8 Rakovina krčka maternice a užívanie kHAK
6.9 Celková úmrtnosť žien
6.10 Neantikoncepčné benefity kombinovanej hormonálnej antikoncepcie
6.11 Znášanlivosť a pridané efekty intrauterinnej antikoncepcie
6.12 Gestagénna antikoncepcia a jej nekontraceptívne benefity
6.13 Bezpečnostný profil gestagénov v preparátoch kombinovanej hormonálnej antikoncepcie z aspektu patológie prsníka
6.13.1 Vplyv jednotlivých gestagénov na tkanivo prsníka a riziko karcinómu prsníka
6.13.2 Vplyv gestagénov na normálne benígne epiteliálne bunky prsníka in vitro
6.13.3 Vplyv gestagénov na karcinómové epiteliálne bunky prsníka in vitro
6.13.4 Gestagény a význam špeciálnych bunkových komponentov in vitro
6.14 Hormonálna antikoncepcia a hmotnosť
6.15 Obezita ako určujúci faktor na výber antikoncepčnej metódy
6.16 Vplyv jednotlivých antikoncepčných metód na libido
6.16.1 Vplyv kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (p.o., vaginálny krúžok) na libido
6.16.2 Vplyv vnútromaternicového telieska (IUD) na libido
6.17 Metabolický syndróm a výber antikoncepčnej metódy


7 Asistovaná reprodukcia (Ladislav Maršík)
7.1 Definícia, základné pojmy
7.2 Metódy asistovanej reprodukcie
7.3 Hormonálna liečba v asistovanej reprodukcii
7.3.1 Ovariálne hormóny
7.3.2 Hypofýzové hormóny
7.4 Analógy GnRH
7.4.1 Stimulačné protokoly v asistovanej reprodukcii
7.5 Ovariálna rezerva v asistovanej reprodukcii
7.5.1 Reakcia ovárií na stimuláciu a možnosti jej predikcie
7.5.2 Ovariálna rezerva z pohľadu molekulárnej biológie a genetiky
7.5.3 Klinické využitie markerov ovariálnej rezervy
7.6 Komplikácie asistovanej reprodukcie
7.6.1 Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)
7.6.2 Viacplodová gravidita
7.6.3 Perinatálne výsledky po asistovanej reprodukcii
7.6.4 Ostatné komplikácie asistovanej reprodukcie
7.7 Záver


8 Endokrinné poruchy ovplyvňujúce reprodukciu reprodukciu (Juraj Payer, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)
8.1 Choroby hypotalamu a hypofýzy (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)
8.1.1 Deficit hormonálnej produkcie hypotalamu
8.1.2 Deficit hormonálnej produkcie hypofýzy – hypopituitarizmus
8.2 Hypertyreóza a hypotyreóza (Adriana Bednárová, Juraj Payer)
8.2.1 Primárna hypertyreóza
8.2.2 Primárna hypotyreóza
8.3 Adrenálne choroby (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)
8.3.1 Cushingov syndróm
8.3.2 Kongenitálna adrenálna hyperplázia
8.4 Diabetes mellitus (Peter Jackuliak, Juraj Payer)
8.4.1 Antikoncepcia u žien s diabetes mellitus


9 Endokrinné poruchy v gravidite (Juraj Payer, Miriam Avramovová, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)
9.1 Hypofýzové choroby pri gravidite a laktácii (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)
9.1.1 Hypopituitarizmus
9.1.2 Adenómy hypofýzy
9.2 Ochorenia štítnej žľazy v gravidite (Adriana Bednárová, Juraj Payer)
9.2.1 Hypertyreóza v gravidite
9.2.2 Primárna hypotyreóza
9.2.3 Manažment uzlovej strumy a karcinómu štítnej žľazy v gravidite
9.2.4 Postpartálna tyreoiditída
9.2.5 Jódová profylaxia v gravidite
9.3 Poruchy kalciového metabolizmu v gravidite (Adriana Bednárová, Juraj Payer)
9.3.1 Fyziologické zmeny kalciovej homeostázy v gravidite a počas laktácie
9.3.2 Primárna hyperparatyreóza v gravidite
9.3.3 Hypoparatyreóza v gravidite
9.4 Adrenálne choroby (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)
9.4.1 Kongenitálna adrenálna hyperplázia
9.4.2 Adrenálna insuficiencia
9.4.3 Cushingov syndróm
9.4.4 Feochromocytóm
9.4.5 Primárny aldosteronizmus
9.5 Diabetes a gravidita (Miriam Avramovová, Peter Jackuliak)
9.5.1 Klasifikácia a epidemiológia diabetes mellitus v gravidite
9.5.2 Zmeny regulácie metabolizmu v gravidite
9.5.3 Gestačný diabetes mellitus
9.5.4 Vzťah gravidity a preexistujúceho diabetes mellitus


10 Dôsledky menopauzy (Juraj Payer, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak)
10.1 Vplyv menopauzy na kardiovaskulárny systém (Adriana Bednárová, Juraj Payer)
10.1.1 Mechanizmy účinku estrogénov na kardiovaskulárny systém
10.1.2 Endogénne estrogény a kardiovaskulárne riziko u žien
10.1.3 Hormonálna substitučná terapia a kardiovaskulárne riziko žien
10.2 Postmenopauzálna osteoporóza (Juraj Payer, Peter Jackuliak)
10.2.1 Klasifikácia a epidemiológia osteoporózy
10.2.2 Diagnostika osteoporózy
10.2.3 Prevencia a liečba osteoporózy


11 Hormonálna substitučná liečba (Miroslav Borovský, Alexandra Krištúfková)
11.1 Úvod
11.2 Symptómy klimaktéria
11.3 Gestagénová substitúcia v perimenopauze
11.4 Estrogénová substitučná liečba
11.5 Kombinovaná estrogestagénová hormonálna substitúcia
11.6 Lokálna estrogénová liečba
11.7 Nízkodávkovaná HSL
11.8 Kontraindikácie hormonálnej liečby
11.9 WHI štúdia
11.10 Komplexná starostlivosť o ženu v postmenopauze
11.11 Zhrnutie HSL
Čítaj viac
Kúpte spolu
Gynekologická endokrinológia - Kolektív autorov
Support - Michal Truban
44,94 €
Ušetríte 3,09 €
Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
Dajte nám o tom vedieť.

Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

Počet strán
248
Hmotnosť
750 g
Rok vydania
2016
Väzba
skladaná mapa
Jazyk
slovenský
Vydavateľstvo
Herba
Rozmer
148×210 mm
ISBN
9788089631575
Naše katalógové číslo
257540

Recenzie

Ako sa vám páčila kniha?

Čítaj viac
Kúpte spolu
Gynekologická endokrinológia - Kolektív autorov
Support - Michal Truban
44,94 €
Ušetríte 3,09 €

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka