Harriet Beecher Stowe: Chalúpka strýčka Toma. Ikar, 2023.
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023

8,77 €

Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie

Verejné obstarávanie, Autorské právo, Správne právo

  Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government,... Čítať viac

  Séria
  Zákony 2023
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o., 2023
  Počet strán
  864

  Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,... Čítať viac

  • Brožovaná väzba
  • Slovenčina
  9,20 €

  8,77 €

  -5 %
  Na sklade, objednávajte však rýchlo
  Kniha je dostupná v štyroch knižniciach. Pozrieť dostupnosť v knižniciach

  Naši škriatkovia odporúčajú

  Tŕňové puto (Posledná hodina 3) - Cassandra Clare, Slovart, 2023
  Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie, Poradca s.r.o., 2023
  8,77 €

  Viac o knihe

  Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom prístupe k informáciám,... Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené.

  Titul obsahuje zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2023. Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad Občiansky zákonník. Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva. Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.

  Ústava SR (1. kapitola)
  ZÁKON č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  ZÁKON č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)

  Obchodné právo (2. kapitola)
  ZÁKON č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  ZÁKON č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
  NARIADENIE vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
  VYHLÁŠKA MS SR č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
  ZÁKON č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁKON č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
  ZÁKON č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
  ZÁKON č. 18/1996 Z. z. o cenách
  VYHLÁŠKA MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
  ZÁKON č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
  ZÁKON č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže

  Živnostenský zákon (3. kapitola)
  ZÁKON č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  ZÁKON č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

  Správne právo (4. kapitola)
  ZÁKON č. 147/2001 Z. z. o reklame
  ZÁKON č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  ZÁKON č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  ZÁKON č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

  Autorské právo (5. kapitola)
  ZÁKON č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

  Občianske právo (6. kapitola)
  ZÁKON č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  NARIADENIE vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. Z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
  ZÁKON č. 36/2005 Z. Z. o rodine
  ZÁKON č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  ZÁKON č. 102/2014 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  ZÁKON č. 294/1999 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  ZÁKON č. 514/2003 Z. Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
  ZÁKON č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
  ZÁKON č. 504/2003 Z. Z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
  ZÁKON č. 305/2013 Z. Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
  VYHLÁŠKA č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
  Čítať viac
  Počet strán
  864
  Väzba
  brožovaná väzba
  Rozmer
  150×210 mm
  Hmotnosť
  629 g
  ISBN
  9788081622380
  Rok vydania
  2023
  Edícia
  Zákony
  Naše katalógové číslo
  1822801
  Jazyk
  slovenčina
  Pôvod
  Slovensko
  Séria
  Zákony 2023
  Vydavateľstvo
  Poradca s.r.o.
  Pre koho
  pre podnikateľov
  Kategorizácia

  Našli ste nepresnosti? Dajte nám, prosím, vedieť!

  Nahlásiť chybu

  Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

  Hodnotenia

  Ako sa páčila kniha vám?

  „Túžil som ju nežne zaobaliť hebkým tichom ako do deky.“