Knihy
E-knihy

Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania

Osveta, 2013
Vydavateľstvo
Osveta, 2013

"V priebehu rokov 2001 - 2010 som v dvojtýždenníku Verejná správa publikoval niekoľko desiatok populárno-náučných článkov, ktoré boli zamerané na problematiku jazykovej kultúry a kultúry vyjadrovania..."

Čítaj viac

10,97 €

Bežná cena Bežne 11,00 €

Posielame do 8 dní

Odporúčané tituly a kolekcie

Viac o knihe

V priebehu rokov 2001 - 2010 som v dvojtýždenníku Verejná správa publikoval niekoľko desiatok populárno-náučných článkov, ktoré boli zamerané na problematiku jazykovej kultúry a kultúry vyjadrovania. Časť týchto článkov je orientovaná na všeobecnejšiu problematiku komunikácie a stavby textu, vo viacerých sa riešia otázky výberu a usporiadania výrazových prostriedkov z jednotlivých rovín jazykového systému a niektoré sú zamerané na využívanie kompozičných prostriedkov a postupov pri výstavbe zmysluplného jazykového prejavu. Pravdaže, ich obsahovotematické zameranie je variabilné, pretože popri zámerne vybraných témach som v nich reagoval aj na podnety čitateľov, ktorí ich adresovali redakcii časopisu, viacerí sa však vo svojich listoch obracali priamo na mňa.

V ostatnom čase mi viacerí priatelia a známi naznačovali, že by bolo vhodné tieto články systémovo roztriediť podľa ich obsahovo-tematického zamerania a publikovať ich v knižnej podobe. To predpokladalo ich nové, systémovo-štruktúrne usporiadanie, aby v hĺbkovej textovej rovine tvorili funkčne a obsahovo-tematicky zmysluplný celok.

Z hľadiska štylistiky článkov a ich žánrového vymedzenia ide o populárno-náučné texty. Adresované sú bežným používateľom jazyka, ktorým záleží na kultúre a kultivovanosti ich jazykového prejavu. Tým bol podmienený jednak ich obsahovo-tematický pôdorys a jednak ich jazykovo-kompozičné stvárnenie. Popri bežných pravopisných a gramatických problémoch, s ktorými zápasia autori v každodennej jazykovej praxi, sa v nich zameriavam aj na problematiku výstavby jazykového prejavu ako zmysluplného celku, ktorý nesie vecnú alebo aj estetickú informáciu.
Sledujem pritom aj cieľ ovplyvňovať jazykovú, štýlovú a komunikačnú kompetenciu používateľov jazyka tak, aby v súlade s charakterom konkrétnej komunikačnej situácie vedome rešpektovali jazykovú, štýlovú a komunikačnú normu i normu spoločenského správania. Inak povedané, šlo mi o to, aby sa naučili vnímať text, jazykový prejav ako výsledok uvedomenej aktivity človeka v procese medziľudskej komunikácie.

Koncepčným východiskom i rozmedzím jednotlivých článkov teda nie sú "klasické" príkazy a zákazy, čo sa smie a čo sa nesmie v konkrétnom jazykovom prejave uplatniť, ale sa v nich predovšetkým nenásilne pripomína, že jazyk predstavuje bohatý rezervoár diferencovaných výrazových prostriedkov, ktorý jeho používateľovi poskytuje pri tvorbe ústneho a písomného prejavu variabilné výberové možnosti. Takto sa v nich zároveň sledoval cieľ, aby komunikanti vnímali jazyk ako národnú kultúrnu hodnotu, ktorej netreba verbálne, gestačne vyznávať lásku. Svoj vrúcny vzťah k tejto hodnote by sme totiž mali potvrdzovať svojou každodennou jazykovou praxou.
Lebo jazyk za naše textotvorné nedostatky a chyby nemôže, každému z nás poskytuje rovnaké možnosti na vytvorenie funkčne primeraného, obsahovo zmysluplného a stavebne účelne vybudovaného jazykového prejavu. Len sa o to musíme cieľavedome usilovať.

Jednotlivé články uverejňované vo Verejnej správe sú v predkladanej publikácii usporiadané vo funkčnej následnosti ako samostatné kapitolky.
Časový odstup však ukázal, že v niektorých prípadoch bolo potrebné uskutočniť drobné jazykovo-kompozičné úpravy, v iných prípadoch sa vzhľadom na obsahovo-tematickú blízkosť dva články upravili a spojili v rámci jednej kapitolky. Ich východiskové obsahovotematické podložie i jazykovo-tematické stvárnenie však zostalo v podstate zachované. Preto sa v nich občas ohláša dobová aktualizácia, čo platí najmä o príkla - doch, ktoré sa analyzujú alebo sa využívajú ako doklad a argument.
Na základe vyššie uvedeného koncepčného a obsahovo-tematického vymedzenia sú jednotlivé kapitolky zoradené do troch relatívne samostatných častí:
1.Jazyková komunikácia a tvorba zmysluplného textu.
2. Výber výrazu: etika, estetika a logika textu.
3. Ústna a písomná forma prejavu v masmediálnej a rétorickej komunikácii.

Prvá časť obsahuje výklady a úvahy o základných pojmoch a kategóriách teórie komunikácie. Dominantná pozornosť sa v nich venuje textu ako výsledku komunikačnej aktivity človeka a jazyku, ktorý poskytuje výrazové prostriedky na vybudovanie zmysluplného jazykového prejavu. Ich cieľom je však naznačiť, že kultúrne a kultivovane vystavaný jazykový prejav sa môže stať mostom, po ktorom bude prichádzať človek k človeku s dobrým posolstvom. V druhej časti sa charakterizujú výrazové prostriedky z jednotlivých rovín jazykového systému, ktoré má expedient k dispozícii v čase tvorby aktuálneho textu.

Takto sa sleduje jednak ich systémová podstata a jednak ich kontextové modifikácie. Kritériom ich textových daností a možností je pritom funkčný aspekt. Tretia časť je zameraná na osobitné typy komunikačných aktivít ľudí v špecifických komunikačných situáciách. Z hľadiska stavby a prednesu improvizovaného a pripraveného jazykového prejavu sa v nej podáva základná charakteristika internetovej a rétorickej komunikácie.

Teoreticko-metodologickým podložím týchto výkladov je napätie medzi ústnosťou a písomnosťou. Takto koncipované výklady a úvahy uložené v jednotlivých kapitolách chcú byť aj a najmä replikami dialógu o tom, ako prostredníctvom jazykového prejavu stavať mosty úcty a vzájomného porozumenia v súkromnej i verejnej medziľudskej komunikácii. Vyslovujem nádej, že to bude zároveň aj zmysluplný dialóg s čitateľom.
Predhovor
Čítaj viac
Kúpte spolu
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania - Ján Findra
Štylistika súčasnej slovenčiny - Ján Findra
22,94 €
Ušetríte 0,06 €

Recenzie, kritiky

Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania (Vladimír Patráš), Knižná revue 2014/03

Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
Dajte nám o tom vedieť.

Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

Počet strán
240
Hmotnosť
660 g
Rok vydania
2013
Väzba
pevná väzba
Jazyk
slovenský
Vydavateľstvo
Osveta
Rozmer
170×240 mm
ISBN
9788080633851
Naše katalógové číslo
147054

Recenzie

Ako sa vám páčila kniha?

4,0 / 5

2 hodnotenia

0
2
0
0
0
Čítaj viac
Kúpte spolu
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania - Ján Findra
Štylistika súčasnej slovenčiny - Ján Findra
22,94 €
Ušetríte 0,06 €

„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia