Knihy
E-knihy

Zákony 2016

Zrušiť
Titulov: 7
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 7
Zoradiť podľa:

Zákony 2016/IIa

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: obchodný zákonník, občiansky zákonník, konkurz a reštrukturalizácia, verejné obstarávanie, živnostenský zákon, autorský zákon, rozhodcovské konanie, ochrana spotrebiteľa...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2016/V

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Rozpočtové pravidlá, verejný záujem, zákon o štátnej službe, školský zákon, samosprávne kraje...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2016/I

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach, správne poplatky...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2016/VI

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2016/III

Poradca s.r.o., 2016

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zákonník práce, zákon o sociálnych službách...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Zákony 2016/IIb

Poradca s.r.o., 2016

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Exekučný poriadok, trestný zákon, trestný poriadok, zákon o policajnom zbore, civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok, správny súdny poriadok, správny poriadok...

6,00 €

6,00 €

Vypredané

Zákony 2016/IV

Poradca s.r.o., 2016

Vypredané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o bytových a nebytových priestoroch, zákon o územnom plánovaní, stavebný zákon...

5,00 €

5,00 €

Vypredané


„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“