popis
Doplnky a príslušenstvo ku knihám, darčeky

Ostatné Doplnky a príslušenstvo ku knihám, darčeky

V kategórii Doplnky a príslušenstvo ku knihám, darčeky sa nachádza 1198 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Knihomoľská taška Martinus
Martinus.sk (2015)
NA SKLADE  TOP #1  
Štýlová a praktická plátenná taška pre všetkých knihomoľov... (viac o titule)
Naša cena: 1,99 € posielame ihneď
2.
Záložka - Panovníci Slovenska
Kupka (2013)
TOP #4  
Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
3.
Záložka - Štátne vlajky
Kupka (2012)
TOP #17  
Praktická záložka obsahuje aktuálny prehľad 196 vlajok... (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
4.
Vybrané slová
Petr Kupka a kolektív  ·  Kupka (2009)
TOP #18  
Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
5.
Záložka - Slovesá
Kupka (2013)
TOP #20  
Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
6.
Záložka – Prídavné mená (vzory)
Kupka (2012)
TOP #22  
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
7.
Záložka – Podstatné mená (určujeme)
Kupka (2013)
TOP #23  
Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
8.
Skloňovanie v slovenčine
Kupka (2009)
TOP #25  
Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen. (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
9.
Podstatné mená
Kupka (2010)
TOP #31  
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
10.
Záložka - Anglické nepravidelné slovesá
Kupka (2012)
TOP #82  
Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
11.
Abeceda
Petr Kupka a kolektív  ·  Kupka (2012)
TOP #83  
Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
12.
Záložka - Násobilka
Kupka (2012)
TOP #84  
Praktická záložka obsahuje prehľadne spracovanú násobilku do 110 s ilustráciami pre malých i veľkých. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 6 dní
13.
Záložka - Podstatné mená (vzory)
Kupka (2013)
TOP #87  
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách. (viac o titule)
Naša cena: 0,55 € posielame do 5 dní
14.
Pohyby Zeme a striedanie ročných období
Veduta (2012)
TOP #95  
Tematická učebná pomôcka pre predmet geografia (viac o titule)
Naša cena: 0,80 € posielame do 5 dní
15.
Slovenčina pre 1. stupeň ZŠ
Ivan Benca  ·  Publicom
NA SKLADE  TOP #97  
Slovenčina - reč - veta - slabika - hláska - abeceda - slovo - slovné druhy. Všetko v prehľadnej tabuľke pre žiakov 1. stupňa základných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 1,84 € posielame ihneď
16.
Slovenčina - stručný prehľad slovenskej gramatiky 1. časť (II. stupeň ZŠ)
Publicom (2006)
NA SKLADE  TOP #98  
Stručný prehľad zahŕňa hláskoslovie, rytmický zákon, vybrané slová, tvaroslovie, slovnú zásobu, spôsoby tvorenia slov, znamienka, slovné druhy ohybné a neohybné... (viac o titule)
Naša cena: 1,84 € posielame ihneď
17.
Slovné druhy - Ohybné
Kupka (2009)
TOP #100  
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
18.
Základné geografické pojmy
Veduta (2012)
Tematická učebná pomôcka pre predmet geografia (viac o titule)
Naša cena: 0,80 € posielame do 5 dní
19.
Prídavné mená
Kupka (2010)
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 5 dní
20.
Preambula Ústavy Slovenskej republiky
VKÚ Harmanec
NA SKLADE  
Naša cena: 8,54 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď

Doplnky a príslušenstvo ku knihám, darčeky
Bola to kniha na zabíjanie času pre tých, ktorí ho majú radšej mŕtvy. (Macaualyová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 637,49 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička