Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo C. H. Beck SK

Zrušiť
Titulov: 27
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 27
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese...

35,00 €

35,00 €

Posielame do 10 dní

Posielame do týždňa

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať...

19,00 €

19,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do 10 dní

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...

139,00 €

139,00 €

Posielame do 10 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu...

16,00 €

16,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú...

17,00 €

17,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je...

-5%
21,92 €

21,92 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Posielame do týždňa

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016...

69,00 €

69,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do 10 dní

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad...

129,00 €

129,00 €

Posielame do 10 dní

Ústavné právo procesné

Ján Drgonec • C. H. Beck SK, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného...

29,00 €

29,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Exekučný poriadok (3. vydanie. Komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje...

89,00 €

89,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému...

-5%
65,76 €

65,76 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali..

89,00 €

89,00 €

Posielame do 10 dní

Ústavné právo hmotné

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický...

45,00 €

45,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Alternatívne tresty

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú...

-5%
23,83 €

23,83 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia...

-5%
42,89 €

42,89 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

„Recenzovaná publikácia nie je jednoduchým čítaním, tak ako nie je jednoduchá ani riešená problematika. Osobitne však pokladám za potrebné vyzdvihnúť šírku autorovho preniknutia do problematiky...

-5%
37,17 €

37,17 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením...

15,00 €

15,00 €

Posielame do týždňa

Správny súdny poriadok (Komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2018

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia...

159,00 €

159,00 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Právny styk s cudzinou

Marek Kordík • C. H. Beck SK, 2017

Posielame do piatich dní

Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých...

-5%
27,64 €

27,64 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Civilný mimosporový poriadok (Veľký komentár)

Kolektív autorov • C. H. Beck SK, 2017

Posielame do 10 dní

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný...

119,00 €

119,00 €

Posielame do 10 dní


„Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.“

Hans Christian Andersen