Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 162
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do 10 dní

Na USB nájdete všetky potrebné informácie k účtovaniu leasingu. Súčasťou USB sú aj Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva...

-15%
60,18 €

60,18 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Elektronické trhovisko (USB)

Kolektív autorov • Verlag Dashöfer
Novinka

Posielame do 10 dní

Elektronické trhovisko ako nástroj na zefektívnenie procesov verejného obstarávania je systém plne elektronizovaného zadávania ponúk a nákupov tovarov, stavebných prác alebo...

-15%
39,78 €

39,78 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Publikácia „Vyplnené identifikačné listy nebezpečných odpadov“ obsahuje vyplnené najpoužívanejšie identifikačné listy nebezpečných odpadov, ktoré Vám ušetria čas a peniaze ich vypisovaním...

-15%
100,98 €

100,98 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Pracujete so zákonom o dani z príjmov a stretávate sa aj s netradičnými situáciami, ktoré sa vzťahujú na túto oblasť? Neváhajte a získajte naše CD, kde na jednom mieste nájdete najnovšie znenie...

-15%
111,18 €

111,18 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Plánujete si založiť občianske združenie a neviete, čo k tomu potrebujete? Potom je naše nové CD určené práve Vám. Nájdete na ňom najdôležitejšie formuláre, ktoré musíte vyplniť pri...

-15%
80,58 €

80,58 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Neváhajte a siahnite po novom diele nášho vydavateľstve, ktoré ponúka komentár k 40 najčastejšie využívaným paragrafom zákona o verejnom obstarávaní. Tento komentár spracovali renomované...

-15%
90,78 €

90,78 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Poznámky k účtovnej závierke sú miestom na ďalšie číselné a slovné komentovanie údajov, ktoré Súvaha a ani Výkaz ziskov a strát nezachytávajú. Potrebnosť ich zostavenia je podmienená pomerne nízkou vypovedacou schopnosťou oboch...

-15%
49,98 €

49,98 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Platobné karty, či už sú to debetné alebo kreditné, sa stávajú čoraz viac modernými prostriedkami, ktoré sú denne využívané. Hlavným dôvodom je pohodlný a pri dodržaní určitých zásad aj relatívne...

-15%
39,99 €

39,99 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Na tomto USB Vám prinášame editovateľné tlačivá pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2017/2018, ale aj pre rok 2016/2017, ktoré Vám uľahčia prácu s ich vypisovaním a editáciou v počítači...

-15%
39,78 €

39,78 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Produkt Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v administratíve obsahuje koncepciu BOZP a program jej realizácie vrátane odkazov na legislatívu, ktorá danú problematiku upravuje...

-15%
100,98 €

100,98 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Prehľad potrebných informácií o skončení pracovného pomeru, platné od 1.1.2018. Prakticky spracované USB Skončenie pracovného pomeru vám prináša prehľad všetkých potrebných informácií o...

-15%
39,78 €

39,78 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Novinka

Posielame do 10 dní

Prakticky spracované USB, Vám ponúka konkrétne informácie týkajúce sa nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času z pohľadu pracovného práva a mzdového účtovníctva. Články obsahujú aj praktické príklady...

-15%
49,98 €

49,98 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Stavebný zákon s komentárom – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva...

-5%
61,66 €

61,66 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 17 dní

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 1. 6. 2017. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákonníka práce...

-5%
61,66 €

61,66 €

Zľava 5%

Posielame do 17 dní

Posielame do 10 dní

Táto príručka sa zaoberá povinnosťami v rámci oznamovania užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania. V príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku oznamovacej povinnosti od odborníkov priamo zo SHMÚ...

-5%
61,66 €

61,66 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Tlačená brožúra – Zákon o dani z príjmov je prehľadne spracovaným znením zákona o dani z príjmov, ktorý je účinný od 1.1.2018...

-5%
19,86 €

19,86 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Kolektív autorov • Verlag Dashöfer, 2018

Pripravujeme

Oboznámte sa so znením novej právnej úpravy ochrany osobných údajov účinnej od 25. mája 2018. Zásadnou zmenou oproti doterajšiemu zákonu o ochrane osobných...

-5%
61,66 €

61,66 €

Zľava 5%

Pripravujeme

Posielame do 10 dní

Vďaka knihe Daňové a účtovné zákony 2018 máte k dispozícii aktuálne znenia všetkých najdôležitejších zákonov z oblasti daní a účtovníctva. Ako bonus v knihe nájdete Zákon o používaní...

-5%
82,56 €

82,56 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 12 dní

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo...

-5%
51,21 €

51,21 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 10 dní

Znenie zákona o účtovníctve účinné od 1.1.2018...

-5%
19,86 €

19,86 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní