Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo STU

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 397
Zoradiť podľa:

Na sklade posledné kusy

Skriptá STU v Bratislave.

10,25 €

10,25 €

Na sklade posledné kusy

Posielame do 8 dní

Táto kniha je vyjadrením snahy autora priblížiť čitateľovi ucelenejší obraz o problematike vysokopevnostného, resp. vysokohodnotného betónu ako kvalitatívne vyšej formy betónu z pohľadu najnovších poznatkov technológie jeho výroby...

-5%
6,50 €

6,50 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Cieľom týchto skrípt je podať študentom prehľad o základných laboratórnych skúškach zemín. Oboznámiť ich s laboratórnymi prístrojmi a zariadením potrebným na realizáciu danej skúšky, s postupom prípravy vzorky a samotného experimentálneho merania, ako...

-5%
8,84 €

8,84 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Monografia sa snaží o ozrejmenie existujúcich rozdielov v prístupe k parametrom podobnosti a pojmu rýchlobežnosti. Zaoberá sa dokumentovaním vývoja priamoprietočných a priamoprúdnych turbín pre malé spády, ktoré boli inštalované u nás a vo svete...

-5%
6,36 €

6,36 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Publikácia predstavuje súhrn poznatkov o snímačoch štandardne používaných v mobilnej robotike. Napísaná je vo forme usporiadaného predľadu o jednotlivých snímačoch. Rozdelené sú v nej na snímače pre lokalizáciu, navigáciu a bezpečnostné snímače...

-5%
4,73 €

4,73 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Publikácia je zameraná na témy z oblasti testovania, diagnostiky a verifikácie digitálnych obvodov i integrovaných systémov. Rozdelená je do dvanástich kapitol, v ktorých podáva ucelený pohľad na testovanie digitálnych integrovaných systémov, opis metód

-5%
12,38 €

12,38 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Na strojníckych fakultách okrem študijného programu Aplikovaná mechanika aj iné študijné programy zamerané na rôzne stroje, zariadenia a konštrukcie obsahujú predmety, ktoré sa venujú zvyšovaniu kvality, prevádzkovej spoľahlivosti a technickej i...

-5%
5,49 €

5,49 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

"Uvedená Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia je určená hlavne študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Mechatronika a študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia" ...

7,11 €

7,11 €

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

"Publikácia Odpadové hospodárstvo - Skládkový plyn vychádza ako prvé a pôvodné vydanie. Skriptá vo svojich kapitolách uvádzajú podstatu tvorby skládkového plynu, spôsoby jeho zachytávania a zneškodňovania na zabezpečenie minimalizácie" ...

-5%
6,06 €

6,06 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Súčasná podniková prax je poznamenaná riešením veľkej časti jednorazových úloh formou projektov. Problematikou riadenia projektov sa podrobne zaoberá projektový manažment...

-5%
7,19 €

7,19 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

-5%
15,85 €

15,85 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

-5%
5,51 €

5,51 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve časti sú rozdelené na kapitoly podľa tradičného (klasického) delenia fyziky, začínajú mechanikou, ...

-5%
3,55 €

3,55 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

-5%
5,33 €

5,33 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Publikácia je určená všetkým čitateľom, ktorý chcú rýchlo prejsť od jazyka Pascal k jazyku C alebo naopak...

-5%
16,62 €

16,62 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do piatich dní

-5%
9,23 €

9,23 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

-5%
4,00 €

4,00 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Na sklade posledné kusy

-5%
7,50 €

7,50 €

Zľava 5%

Na sklade posledné kusy

Posielame do 8 dní

-5%
15,42 €

15,42 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti účinkov zvuku (hluku), infrazvuku, ultrazvuku a mechanického kmitania na zdravie, bezpečnosť, pohodu a optimálnu výkonnosť človeka...

-5%
8,72 €

8,72 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní