Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo STU

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 398
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Padanie telies a obiehanie Mesiaca okolo Zeme majú spoločnú príčinu - vzájomnú príťažlivosť telies, nazývanú gravitácia. Na rozdiel od ostatných fyzikálnych interakcií je dominantná najmä v nebeskej mechanike...

3,79 €

3,79 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Jedinečná publikácia podáva komplexný obraz o Aurelovi Bohuslavovi Stodolovi – velikánovi vedy a techniky. Za obsahom sú ukryté desaťročia doslova detektívneho bádania v mnohých domácich i zahraničných archívoch. Autorovo...

38,67 €

38,67 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Učebnica sa zaoberá problematikou elektrických staníc vn, vvn, a zvn. Zaoberá sa jednotlivými súčasťami elektrických staníc z hľadiska druhu, vlastností a parametrov, ale aj z hľadiska ich vzájomných funkčných väzieb. Prezentuje...

-5%
9,63 €

9,63 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Predmetom tejto kapitoly je opis mikroskopického pohybu molekúl (atómov), najmä v plynoch, a jeho súvislosti s makroskopickými vlastnosťami plynov, prípadne sústav pozostávajúcich z veľkého počtu molekúl...

3,79 €

3,79 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Termomechanika - Zbierka príkladov je určená poslucháčom 3. ročníka Strojníckej fakulty STU ako pomôcka na samostatné štúdium predmetov Termodynamika a Prenos tepla...

8,10 €

8,10 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Publikácia sa zaoberá aktuálnou a spoločensky významnou problematikou kvality školy. Rozdelená je do dvoch komplexných celkov s ôsmimi kapitolami a obsiahlym literárnym prehľadom...

-5%
7,35 €

7,35 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Analytická chémia

Kolektív autorov • STU, 2014

Posielame do piatich dní

Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných experimentálnych zariadeniach a súčasných oblastiach použitia v praktických oblastiach výkonu chemickej analýzy. Poukazuje na začiatky vývoja príslušných...

-5%
28,42 €

28,42 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

-5%
5,51 €

5,51 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

3,79 €

3,79 €

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Skriptá Impulzová technika sú určené poslucháčom tretieho ročníka študijného zamerania Rádioelektronika na Katedre rádioelektroniky EF STU. Cieľom skrípt je zoznámiť poslucháča so základnými poznatkami z impulzovej techniky...

-5%
6,98 €

6,98 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti účinkov zvuku (hluku), infrazvuku, ultrazvuku a mechanického kmitania na zdravie, bezpečnosť, pohodu a optimálnu výkonnosť človeka...

-5%
8,72 €

8,72 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Slovník obsahuje asi 1800 pojmov, ktoré sa najčastejšie používajú v odbornej terminológii v odbore dopravných strojov a zariadení so zameraním na mobilné pracovné stroje.

-5%
7,11 €

7,11 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Súčasná podniková prax je poznamenaná riešením veľkej časti jednorazových úloh formou projektov. Problematikou riadenia projektov sa podrobne zaoberá projektový manažment...

-5%
7,19 €

7,19 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

"Deutsch unter uns je učebnica, ktorá pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU v bakalárksom a doktorandskom štúdiu. Podporuje nácvik zručností v oblasti všeobecnej komunikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť kvalitnej vysokoškolskej prírpavy." ...

-5%
2,92 €

2,92 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

-5%
10,43 €

10,43 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Na strojníckych fakultách okrem študijného programu Aplikovaná mechanika aj iné študijné programy zamerané na rôzne stroje, zariadenia a konštrukcie obsahujú predmety, ktoré sa venujú zvyšovaniu kvality, prevádzkovej spoľahlivosti a technickej i...

-5%
5,49 €

5,49 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

Príručka má dve samostatné časti, prvá obsahuje výklad fyzikálnych pojmov, druhá súpis fyzikálnych vzťahov (vzorce). Obidve časti sú rozdelené na kapitoly podľa tradičného (klasického) delenia fyziky, začínajú mechanikou, ...

-5%
3,55 €

3,55 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

"Publikácia Odpadové hospodárstvo - Skládkový plyn vychádza ako prvé a pôvodné vydanie. Skriptá vo svojich kapitolách uvádzajú podstatu tvorby skládkového plynu, spôsoby jeho zachytávania a zneškodňovania na zabezpečenie minimalizácie" ...

-5%
6,06 €

6,06 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

"Uvedená Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia je určená hlavne študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu Mechatronika a študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia" ...

7,11 €

7,11 €

Posielame do 12 dní

Posielame do 12 dní

-5%
15,42 €

15,42 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní