Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo SLON

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 245
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů..

-5%
7,68 €

7,68 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech...

-5%
8,88 €

8,88 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel...

-5%
11,24 €

11,24 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy...

13,14 €

13,14 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...

-5%
10,65 €

10,65 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ekonomie světového trhu změnila ve své nátlakové dynamice pravidla světové politiky. Zbavením ekonomiky, politiky a společnosti hranic začíná nový boj o moc a protimoc. Nejen to: nově jsou dojednávána samotná pravidla legitimní vlády...

-5%
16,86 €

16,86 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 10 dní

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace...

-5%
11,56 €

11,56 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem...

-5%
12,95 €

12,95 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. Zachycuje přibližně stoletý vývoj teoretické reflexe sociálních hnutí, pozornost zaměřuje zejména na historii posledního čtvrtstoletí...

-5%
3,64 €

3,64 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Mají takové jevy a události, jako je fotbalové chuligánství, útoky námezdních rolníků na majetek vlastníků půdy, incidenty vyvolané vztekem na silnicích a události z 11. září 2001, nějaké společné znaky?...

-5%
7,49 €

7,49 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Ve svých přednáškách Kohák volí čtivý esejistický tón, leč ne na úkor filosofické svědomitosti. Čtenář, který jeho úvahy pozorně sleduje, získá velmi dobrou orientaci v možnostech etiky spolu s důvody pro a proti každé z nich...

-5%
9,83 €

9,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů...

-5%
17,41 €

17,41 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...

-5%
9,60 €

9,60 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze...

-5%
12,79 €

12,79 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 10 dní

Základem této knihy jsou tři přednášky na téma „Perspektiva světa“, které autor pronesl v listopadu 2004 v St. John’s College Univerzity Britské Kolumbie.

-5%
7,10 €

7,10 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do piatich dní

Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vznikly rychle...

-4%
15,38 €

15,38 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

„Jak se rýmuje život, svět a mé místo v nich?“ „Jak vstupuje do světa Dobro a jak může být i Zlo?“ To jsou jedny z otázek, které si profesor Erazim Kohák klade ve své...

-5%
14,11 €

14,11 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-5%
21,57 €

21,57 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické...

-5%
14,22 €

14,22 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR...

-5%
11,68 €

11,68 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní