Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo SLON

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 248
Zoradiť podľa:
Novinka

Posielame do troch dní

niha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá...

-15%
11,25 €

11,25 €

Zľava 15%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů..

-5%
7,68 €

7,68 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel...

-5%
11,24 €

11,24 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...

-5%
10,65 €

10,65 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje...

-5%
16,07 €

16,07 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ekonomie světového trhu změnila ve své nátlakové dynamice pravidla světové politiky. Zbavením ekonomiky, politiky a společnosti hranic začíná nový boj o moc a protimoc. Nejen to: nově jsou dojednávána samotná pravidla legitimní vlády...

-5%
16,86 €

16,86 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na problémy spojené s vymezením sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých jsou uspořádány texty, jejichž předmětem je sociální konflikt. Jejím ústředním tématem je...

-5%
15,09 €

15,09 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Filozoficko-sociologická studie o podstatě politiky, politického řádu a ideologie z pera britského filozofa a sociologa konzervativní myšlenkové orientace. Levy rozvíjí zejména podněty Maxe Schelera, Nicolaie Hartmanna a Erica Voegelina...

-5%
3,46 €

3,46 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století...

-5%
12,10 €

12,10 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Sborník věnující se proměnám a rozdílnému postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Kolokvium na toto téma uspořádal v minulém roce Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky spolu s Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava Krejčích.

-5%
6,44 €

6,44 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z výzkumných projektů seznamují se způsoby, motivy a důsledky péče v životě rodin, které se starají o seniora v domácích podmínkách...

13,43 €

13,43 €

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporuplný proces. Autor se na základě celoživotní badatelské zkušenosti domnívá, že historik by...

-3%
15,96 €

15,96 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace...

-5%
11,56 €

11,56 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem...

-5%
12,95 €

12,95 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. Zachycuje přibližně stoletý vývoj teoretické reflexe sociálních hnutí, pozornost zaměřuje zejména na historii posledního čtvrtstoletí...

-5%
3,64 €

3,64 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Mají takové jevy a události, jako je fotbalové chuligánství, útoky námezdních rolníků na majetek vlastníků půdy, incidenty vyvolané vztekem na silnicích a události z 11. září 2001, nějaké společné znaky?...

-5%
7,49 €

7,49 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do 10 dní

Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů...

-5%
17,41 €

17,41 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...

-5%
9,60 €

9,60 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do troch dní

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze...

-5%
12,79 €

12,79 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených...

-5%
21,57 €

21,57 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní