Vedeli ste, že...? Každý týždeň Vám posielame knižky, DVD a hry v hmotnosti priemerného slona.

Vydavateľstvo Príroda

Počtom vydávaných titulov patrí medzi najväčšie slovenské vydavateľstvá. Počas svojej existencie vydalo vyše 9000 knižných titulov rôznych žánrov, za ktoré získalo množstvo domácich a medzinárodných ocenení. V minulosti sa vydavateľstvo špecializovalo na prírodovedeckú a pôdohospodársku literatúru. Postupne sa štruktúra edičného plánu rozširovala a dnes vydáva okrem populárno-náučných kníh o prírode aj obrazové knihy o Slovensku, motivačnú literatúru, školskú, jazykovú či encyklopedickú literatúru pre širokú verejnosť. V ponuke vydavateľstva nechýbajú ani knihy o zdravom životnom štýle, kuchárske knihy a knihy pre deti. Osobitnú skupinu tvoria učebnice pre základné a stredné školy, ktoré vydavateľstvo vydáva v spolupráci s ministerstvom školstva.Ako vzniklo vydavateľstvo Príroda?

Príroda je vydavateľstvo s dlhoročnou tradíciou. Vzniklo v roku 1949 ako roľnícke vydavateľstvo Oráč. Začiatkom päťdesiatych rokov pôsobilo pod názvom Štátne pôdohospodárske nakladateľstvo, neskôr ako Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry a od roku 1969 už pod súčasným názvom Príroda ako vydavateľstvo kníh a časopisov. Počas existencie vydavateľstva zmenami prechádzal nielen jeho názov a právne formy, ale aj produkcia, ktorá odzrkadľovala požiadavky danej doby. Doménou vydavateľstva však boli vždy knihy pre milovníkov prírody – záhradkárov, chovateľov, hubárov...

Podľa čoho si vyberáte tituly?

Tak ako každé vydavateľstvo, aj my chceme vydávať knihy, o ktoré je medzi čitateľmi najväčší záujem a ktoré v širokej konkurencii uspejú na knižnom trhu. Do nášho edičného plánu si vyberáme zo zahraničných titulov poľských, českých, nemeckých, španielskych, ruských či iných vydavateľstiev, ale vydávame aj pôvodné diela našich domácich autorov. O každej knihe, ktorú plánujeme zaradiť do edičného plánu, diskutujeme na pravidelných edičných radách vydavateľstva. Našim čitateľom chceme ponúkať obsahovo i spracovaním kvalitné knihy, aby sme nestratili ich priazeň, ktorej sa tešíme už po dlhé desaťročia.

Na ktorú knihu ste najviac hrdí?

Počas dlhej existencie vydavateľstva sme vydali veľa hodnotných kníh, na ktoré sme zvlášť hrdí. V posledných rokoch sú to najmä Carnegieho motivačné knihy o ceste ku kvalitnejšiemu životu, rozsiahly a do dnešných dní neprekonaný Atlas topografickej anatómie hospodárskych zvierat slovenského autora Petra Popeska, ktorý vo viacerých jazykoch exportujeme do celého sveta, alebo Veľká kniha rastlín a Veľká kniha živočíchov s farebnými ilustráciami akad. Mal. Jindřicha Krejču, ktorá určite nechýba v knižnici žiadneho milovníka prírody. Z najnovších titulov nám veľkú radosť robia Slovenské rozprávky, v ktorých sa snúbi krása a posolstvo ľudových rozprávok s nádhernými ilustráciami.

Viac informácií

V ponuke máme 1 005 titulov

1.
Ľudovít Bálint  ·  Príroda (2014)
Zbierka úloh z matematiky obsahuje štandardné úlohy z učiva daného ročníka, ale aj tvorivé, neštandardné úlohy. Úlohy rôznej náročnosti... (viac o knihe)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
2.
Dale Carnegie  ·  Príroda (2009)
NA SKLADE
Táto kniha je najlepšou odpoveďou na často vyslovovanú otázku, či Carnegieho knihy a zásady, ktoré v nich pred mnohými rokmi sformuloval, sú platné a či sa hodia do zložitých podmienok dnešného meniaceho sa sveta... (viac o knihe)
Naša cena: 6,53 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
3.
Príroda (2012)
NA SKLADE
Mohlo by sa zdať, že mužom stačí k šťastiu naozaj málo: teplá večera, čisté ponožky, drahé auto, pekná žena... No oni chcú viac. Stále sa usmievajte, nechcite od nich nič okamžite, neponosujte sa a občas buďte ticho... (viac o knihe)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
4.
Jana Klaudová  ·  Príroda (2016)
Tematicky jedinečný pracovný zošit pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj v rodinnom prostredí obsahuje úlohy, ktoré rozvíjajú matematicko-logické myslenie detí. Sú zamerané na utváranie predstáv o veľkosti a tvare predmetov, o množstve a... (viac o knihe)
Naša cena: 3,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
5.
Zdenka Horecká a Vladimír Horecký  ·  Príroda (2015)
Do série kuchárskych kníh od obľúbených manželov Horeckých pribudla kniha, ktorá je venovaná 2-členným domácnostiam, ktoré potrebujú pripravovať jedlá v malých množstvách... (viac o knihe)
Naša cena: 12,30 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
6.
Ivica Kolečáni-Lenčová a kolektív  ·  Príroda (2012)
Neposedný psík Bodrík hľadá na gazdovskom dvore aj pri rybníku kamarátov na hranie, odvážny kocúrik Murko ide na skusy do sveta a žriebätko Pejko hneď od narodenia chce všetkým pomáhať... (viac o knihe)
Naša cena: 2,30 € posielame do 5 dní
7.
Eva Mordavská  ·  Príroda (2007)
Testy na zopakovanie a upevnenie vedomostí z nemeckého jazyka. Jednoduché aj ťažšie úlohy vychádzajú zo základného učiva, ktoré by mal žiak ovládať po skončení ZŠ... (viac o knihe)
Naša cena: 4,07 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
8.
Príroda (2013)
Výborné zošity pre deti predškolského veku aj prváčikov, v ktorých cez rôzne hry a aktivity budú tvorivo objavovať svoje obľúbené rozprávky a naučia sa aj logicky uvažovať... (viac o knihe)
Naša cena: 2,84 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
9.
Príroda (2015)
O Slovenku sa hovorí ako o o srdci Európy. Možno je to aj tým, že sa tu nachádzajú unikátne architektonické skvosty a nevídané prírodné krásy. Pre našincov, ale aj pre... (viac o knihe)
Naša cena: 15,15 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
10.
Renáta Somorová  ·  Príroda (2010)
Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl je doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Je určená pre učiteľov, žiakov a ich rodičov, možno ju použiť pri práci v škole i doma... (viac o knihe)
Naša cena: 4,38 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
11.
Terézia Lampartová  ·  Príroda (2013)
Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Proces rozvíjania čitateľských kompetencií v ňom podporuje vhodný výber textov pre žiakov... (viac o knihe)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
12.
Renáta Somorová  ·  Príroda (2013)
Publikácia pre žiakov 9. ročníka základných škôl a gymnázií s 8-ročným štúdiom obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvorenými i uzatvorenými... (viac o knihe)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
13.
Anna Holovačová  ·  Príroda (2014)
Cvičebnica ponúka žiakom 4. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení... (viac o knihe)
Naša cena: 4,28 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
14.
Ľudovít Bálint a Jozef Kuzma  ·  Príroda (2014)
Zbierka z úloh určená na domácu prípravu, ale aj na prácu v škole, sú kvalitnými pomocníkmi pri opakovaní a osvojení si učiva matematiky... (viac o knihe)
Naša cena: 5,23 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
15.
Renáta Somorová  ·  Príroda (2013)
Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Je súčasťou funkčnej gramotnosti človeka... (viac o knihe)
Naša cena: 5,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
16.
Roman Mikuláš  ·  Príroda (2013)
Druhé vydanie praktického jednozväzkového výkladového slovníka spisovnej slovenčiny je určené najmä na používanie v školskom prostredí. Slovník obsahuje... (viac o knihe)
Naša cena: 8,46 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
17.
Anthea Thurnerová  ·  Príroda (2014)
NA SKLADE
Domov by mal byť miestom, kam sa rady vraciate z dnešného uponáhľaného sveta. Nie všetky ženy dnes majú čas a energiu na to, aby domov pôsobil čo najpríjemnejšie... (viac o knihe)
Naša cena: 12,98 €  (teda ušetríte 7%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Roman Mikuláš  ·  Príroda (2013)
NA SKLADE
Moderná učebnica nemeckého jazyka pre samoukov a kurzy. Je rozčlenená do 26 kapitol - krokov, pričom každý z nich predstavuje pokrok v nadobúdaní jazykových... (viac o knihe)
Naša cena: 11,49 €  (teda ušetríte 8%) zvyčajne posielame do 24 hodín
19.
Sophie Kinsella  ·  Príroda (2013)
NA SKLADE
Stačilo niekoľko pohárov šampanského s kamarátkami a Poppy sa život otočil hore nohami. Stratila svoj zásnubný prsteň. Jedinú vec na svete, na ktorú mala... (viac o knihe)
Naša cena: 11,03 €  (teda ušetríte 7%) zvyčajne posielame do 24 hodín
20.
Roman Mikuláš  ·  Príroda (2013)
Kolekcia dvoch titulov pre každého školáka z vydavateľstva Príroda - Školský slovník spisovnej slovenčiny a Školský slovník cudzích slov... (viac o knihe)
Naša cena: 13,78 €  (teda ušetríte 18%) posielame do 5 dní
123456789 … 51

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Viac Menej
Autori
Viac Menej
Formát
Viac Menej
Jazyk
Viac Menej
Na sklade v...
Farba obálky
Televízia je pre mňa veľmi poučná. Vždy keď ju niekto zapne, idem do inej izby a čítam. (Groucho Marx)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 390 478,87 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička