popis Vedeli ste, že...?  U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 321 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
Viktor Lechta a kolektív  ·  Osveta (2002)
Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia... (viac o titule)
Naša cena: 7,89 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Neurológia
Miroslav Brozman a kolektív  ·  Osveta (2011)
Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Fytoterapia v súčasnej medicíne
Publikácia Fytoterapia v súčasnej medicíne reprezentuje súhrn najnovších vedeckých poznatkov a historicky overených praktických skúseností najznámejších u nás dostupných liečivých rastlín. Cieľom autoriek... (viac o titule)
Naša cena: 19,95 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Lekárska fyziológia
Kamil Javorka a kolektív  ·  Osveta (2014)
Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania... (viac o titule)
Naša cena: 45,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Terminologia medica latina
Mária Bujalková, František Šimon  ·  Osveta (2015)
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank, Ján Hanáček a kolektív  ·  Osveta (2007)
Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie... (viac o titule)
Naša cena: 10,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
9.
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív  ·  Osveta (2013)
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál
Jozef Heger, Jozef Kolář a kolektív  ·  Osveta (2005)
Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia. (viac o titule)
Naša cena: 3,78 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková a kolektív  ·  Osveta (2009)
Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu... (viac o titule)
Naša cena: 8,83 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Prvá pomoc
Marián Šanta a kolektív  ·  Osveta (2006)
Poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste úrazu alebo pri vzniku ochorenia spúšťa celý reťazec ďalších záchranných a liečebných postupov a na jeho konci by mal byť zachránený ľudský život... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve
Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb,... (viac o titule)
Naša cena: 7,13 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Malý atlas liečivých rastlín
Ľ. Thurzová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Pediatrické ošetrovateľstvo
Mária Boledovičová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie... (viac o titule)
Naša cena: 8,51 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Moderná edukácia v ošetrovateľstve
Jana Nemcová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta... (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Celiakia a bezlepková diéta
Ružena Murgová  ·  Osveta (2010)
Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Lekárska parazitológia
Osveta (2008)
Z obsahu: Lekárska parazitológia; Lekárska helmintológia; Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov; Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie; Príležitostne parazitické červy; Príležitostne parazitické článkovce; ... (viac o titule)
Naša cena: 29,95 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia
Alžbeta Hanzlíková  ·  Osveta (2011)
Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz. (Táles)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 313 332,16 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička