Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Vydavateľstvo Osveta

V ponuke máme 326 titulov

1.
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 8,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 10,76 € zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Ružena Murgová  ·  Osveta (2010)
Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € zvyčajne posielame do 3 dní
4.
Božena Džuganová a Katja Gareiß  ·  Osveta (2015)
Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Ľubica Kontrová, Jarmila Kristová a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je určená pre žiakov študijného odboru Zdravotnícky asistent. Obsahuje teoretické poznatky, súbory zásad a praktické postupy odborných výkonov realizovaných u pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Gabriela Vörösová  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE
Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 € posielame do 2 dní
7.
Mária Voleková a Vasil Šatník  ·  Osveta (2008)
Manuál klinickej výživy je pomôckou pre nemocničné i ambulantné pracoviská, kde je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti výživa pacientov. Obsahuje štandardné postupy výživy i aplikácie infúznych roztokov, prehľad registrovaných prípravkov... (viac o titule)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Katarína Žiaková a kolektív  ·  Osveta (2009)
Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ... (viac o titule)
Naša cena: 5,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kolektív  ·  Osveta (2014)
V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Marián Fedor, Milan Minarik, Pavol Kunovský, Václav Vobruba a kolektív  ·  Osveta (2006)
Praktická příručka, která je překladem slovenského vydání, představuje základní principy intenzivní péče v pediatrii. Jednotlivé kapitoly názorně popisují postup při různých stavech, počínaje kardiopulmonální resuscitací... (viac o titule)
Naša cena: 7,98 €  (teda ušetríte 51%) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 38,16 € zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Ľubica Jakušová a Aurel Dostál  ·  Osveta (2009)
Publikácia je určená predovšetkým pediatrom, ale aj každému lekárovi, ktorý sa vo svojej praxi stretáva s problematikou výživy dieťaťa v prvom roku života... (viac o titule)
Naša cena: 3,32 € zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Pavol Török a kolektív  ·  Osveta (2012)
Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 37%) zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia... (viac o titule)
Naša cena: 2,38 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Katarína Žiaková a kolektív  ·  Osveta (2007)
Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom... (viac o titule)
Naša cena: 5,60 € zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Anton Gerinec  ·  Osveta (2005)
V práci analyzuje autor súčasný stav detskej oftalmológie. Poukazuje na to, že vedecko-technický pokrok v medicíne ovplyvnil pozitívne a komplexne všetky atribúty chorobných procesov v pediatrickej oftalmológii. (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Ivica Gulášová  ·  Osveta (2009)
"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ... (viac o titule)
Naša cena: 3,47 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Dana Farkašová  ·  Osveta (2010)
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu... (viac o titule)
Naša cena: 7,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
19.
"Vydanie tohto diela naväzuje na veľmi úspešný Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, u nás r. 1977 ocenený Slovenským literárnym fondom ako najlepšia monografia a na knižnom veľtrhu v Mníchove a vo Varne ako najlepšie ilustrovaná monografia."... (viac o titule)
Naša cena: 42,83 €  (teda ušetríte 8%) zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,67 € zvyčajne posielame do 7 dní
123456789 … 17

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Viac Menej
Autori
Viac Menej
Formát
Viac Menej
Jazyk
Viac Menej
Na sklade v...
Farba obálky
Literatúra nesúvisí s túrou. Kto by už vláčil knihy do kopca. (Beňo J.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 828,73 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička