popis Vedeli ste, že...? Každý deň do všetkých kútov Slovenska (a sem-tam i sveta) rozpošleme niekoľko tisíc kníh.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 327 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
NA SKLADE  
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 8,01 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
Domáci údenár
Jozef Ďurík  ·  Osveta (2012)
Druhé vydanie úspešného radcu pri výrobe domácich klobás, jaterníc i ďalších špecialít zo zabíjačky Vám opäť poskytne mnoho cenných rád, pokynov i predpisov pri domácom spracovaní mäsa... (viac o titule)
Naša cena: 8,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Vademecum medici
Kolektív autorov  ·  Osveta (2003)
Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 47%) zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív  ·  Osveta (2013)
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor... (viac o titule)
Naša cena: 10,97 € zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Zakáľačkové špeciality
Juraj Lauko  ·  Osveta (2014)
Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok... (viac o titule)
Naša cena: 6,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Psychiatria
Mária Ondriášová  ·  Osveta (2005)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo... (viac o titule)
Naša cena: 3,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Akademická príručka
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív  ·  Osveta (2013)
Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informácie.. (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 31%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Celiakia a bezlepková diéta
Ružena Murgová  ·  Osveta (2010)
NA SKLADE  
Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Kompendium akupunktúry 1
Jozef Šmirala a kolektív  ·  Osveta (2005)
Kniha predkladá základné údaje o podstate akupunktúry a možnostiach jej pôsobenia na organizmus človeka. Približuje základné údaje o histórii a súčasnosti akupunktúry a tiež o legislatívnom rámci jej integrácie do modernej západnej medicíny... (viac o titule)
Naša cena: 28,90 € zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 10,97 € zvyčajne posielame do 24 hodín
11.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,61 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
EKG do vrecka
Štefan Farský  ·  Osveta (2010)
Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania
Predmetné zameranie publikácie, hĺbka konceptuálnych a logických analýz, kvalita i šírka spracovania odbornej literatúry, ale aj zaujímavosť interpretácií a originalita vlastných myšlienok (v skratke – dielo ako celok) je výrazným príspevkom k... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov
Pavol Török a kolektív  ·  Osveta (2012)
NA SKLADE  
Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať... (viac o titule)
Naša cena: 6,00 €  (teda ušetríte 50%) zvyčajne posielame do 24 hodín
15.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 24,46 € zvyčajne posielame do 24 hodín
16.
História ošetrovateľstva
Dana Farkašová  ·  Osveta (2010)
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu... (viac o titule)
Naša cena: 7,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 9,61 € zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Základy ošetrovania a asistencie
Ľubica Kontrová, Jarmila Kristová a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je určená pre žiakov študijného odboru Zdravotnícky asistent. Obsahuje teoretické poznatky, súbory zásad a praktické postupy odborných výkonov realizovaných u pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Lekárska biochémia
Dušan Dobrota a kolektív  ·  Osveta (2016)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica biochémie pre študentov lekárskych, ale aj farmaceutických fakúlt, fakúlt veterinárneho lekárstva, biomedicíny, ako aj príbuzných biochemických odborov na iných vysokých školách a pre absolventov spomenutých fakúlt v rámci... (viac o titule)
Naša cena: 58,20 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 24 hodín
20.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
Človeka možno poznať podľa kníh, ktoré číta. (Samuel Smiles)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 366 781,77 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička