Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Osveta

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 341
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V tejto učebnici sú okrem propedeutiky základných klinických odborov uvedené aj podrobnejšie informácie z vybraných klinických odborov, ako je zubné lekárstvo, ústna a tvárovočeľustná chirurgia a dermatovenerológia, ktoré sú veľmi dôležité...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ošetrovateľský slovník

Katarína Žiaková a kolektív • Osveta, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

-5%
5,32 €

5,32 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy)...

-5%
17,10 €

17,10 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od nepamäti zabezpečovala prirodzená výživa dojčiat prežitie ľudského rodu. Veľmi ťažko sa udržalo pri živote dieťa, ktoré nebolo dojčené. Vďaka modernizácii priemyslu sa podarilo v druhej polovici 20. storočia vyrobiť z kravského mlieka prípravky na...

-5%
2,85 €

2,85 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Knižka básní, pri ktorej si azda aj vy poplačete...

1,96 €

1,96 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva...

-5%
5,99 €

5,99 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

V učebnici sú zaradené texty zásadného významu vysvetľujúce podstatu a poslanie molekulárnej genetiky, ako aj stručná charakteristika a praktické použitie metodík...

-5%
18,92 €

18,92 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Z obsahu: Lekárska parazitológia; Lekárska helmintológia; Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov; Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie; Príležitostne parazitické červy; Príležitostne parazitické článkovce; ...

-4%
30,15 €

30,15 €

Zľava 4%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribú - cii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a...

14,96 €

14,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov...

7,98 €

7,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie...

-2%
38,16 €

38,16 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...

-5%
5,32 €

5,32 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

"Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené." ...

-5%
3,47 €

3,47 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia...

-5%
2,38 €

2,38 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do šiestich dní

Kniha obsahuje rozmanité špeciality súčasnej slovenskej kuchyne, medzi ktorými sú aj niektoré už takmer zabudnuté pochúťky.

-5%
8,55 €

8,55 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Posielame do týždňa

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...

4,00 €

4,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia...

14,96 €

14,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo