popis Vedeli ste, že...? V ponuke máme už viac ako 250 000 rôznych kníh, filmov, spoločenských hier a ďalšieho doplnkového sortimentu

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 322 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  TOP #19  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 20,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
2.
Terminologia medica latina
Mária Bujalková, František Šimon  ·  Osveta (2015)
NA SKLADE  TOP #40  
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
3.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
4.
Lekárska biochémia
Dušan Dobrota a kolektív  ·  Osveta (2016)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica biochémie pre študentov lekárskych, ale aj farmaceutických fakúlt, fakúlt veterinárneho lekárstva, biomedicíny, ako aj príbuzných biochemických odborov na iných vysokých školách a pre absolventov spomenutých fakúlt v rámci... (viac o titule)
Naša cena: 48,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
5.
Interná propedeutika
Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kolektív  ·  Osveta (2014)
NA SKLADE  
V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu... (viac o titule)
Naša cena: 12,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
6.
Lekárska fyziológia
Kamil Javorka a kolektív  ·  Osveta (2014)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania... (viac o titule)
Naša cena: 38,40 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
7.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
NA SKLADE  
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 7,20 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
8.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 7,20 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Komunikácia v ošetrovateľstve
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2009)
NA SKLADE  
Naša cena: 6,38 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
10.
Deutsch für Mediziner
Božena Džuganová, Katja Gareiß  ·  Osveta (2015)
Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby... (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy... (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
12.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 7,70 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
13.
Komunitné ošetrovateľstvo
Alžbeta Hanzlíková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva... (viac o titule)
Naša cena: 7,43 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
14.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 38,16 € zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív  ·  Osveta (2013)
NA SKLADE  
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor... (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame ihneď
16.
Akademická príručka
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív  ·  Osveta (2013)
Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informácie.. (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Všeobecná a anorganická chémia
Juraj Krätsmár-Šmogrovič a kolektív  ·  Osveta (2007)
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii... (viac o titule)
Naša cena: 17,60 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank, Ján Hanáček a kolektív  ·  Osveta (2007)
Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie... (viac o titule)
Naša cena: 8,76 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
NA SKLADE  
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame ihneď
20.
Náuka o výžive
Igor Beňo  ·  Osveta (2008)
Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výživy zdravých i chorých osôb. Úvodná kapitola sa zaoberá významom jednotlivých základných živín a mikronutrientov pre organizmus človeka... (viac o titule)
Naša cena: 5,31 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
Rád cítim hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť. (Janko Jesenský)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 326 583,14 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička