popis

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 323 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
NA SKLADE  
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 8,01 €  (teda ušetríte 11%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
2.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
3.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
4.
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív  ·  Osveta (2013)
NA SKLADE  
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
5.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 23,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
6.
História ošetrovateľstva
Dana Farkašová  ·  Osveta (2010)
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
7.
Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
Viktor Lechta a kolektív  ·  Osveta (2002)
Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia... (viac o titule)
Naša cena: 7,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
8.
Základy ošetrovania a asistencie
Ľubica Kontrová, Jarmila Kristová a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je určená pre žiakov študijného odboru Zdravotnícky asistent. Obsahuje teoretické poznatky, súbory zásad a praktické postupy odborných výkonov realizovaných u pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
9.
Lekárska fyziológia
Kamil Javorka a kolektív  ·  Osveta (2014)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania... (viac o titule)
Naša cena: 45,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
10.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
11.
Neurológia
Miroslav Brozman a kolektív  ·  Osveta (2011)
Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
12.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 9,15 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
13.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 37,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
14.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
15.
Neurologické ošetrovateľstvo
Zuzana Slezáková  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami... (viac o titule)
Naša cena: 6,94 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
16.
Chirurgia I.
Karol Kyslan a kolektív  ·  Osveta (2010)
Vzdelávanie je jedným z najušľachtilejších činov pre vlastnú osobu, pretože učením človek nadobúda na istote a osobnej hodnote. Potvrdzujú to skutočnosti z civilného a profesijného života, nevynímajúc zdravotnú starostlivosť... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
17.
Terminologia medica latina
Mária Bujalková, František Šimon  ·  Osveta (2015)
NA SKLADE  
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
18.
Pedagogika v ošetrovateľstve
Vlasta Závodná  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Učebnica je určená študentom, ktorí sa pripravujú na ošetrovateľskú profesiu... (viac o titule)
Naša cena: 4,42 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
Do Vianoc: ÁNO
19.
Fytoterapia z pera lekára
Karol Mika  ·  Osveta (2016)
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových... (viac o titule)
Naša cena: 34,01 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
20.
Atlas liečivých rastlín a lesných plodov
"Vydanie tohto diela naväzuje na veľmi úspešný Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, u nás r. 1977 ocenený Slovenským literárnym fondom ako najlepšia monografia a na knižnom veľtrhu v Mníchove a vo Varne ako najlepšie ilustrovaná monografia."... (viac o titule)
Naša cena: 44,15 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Do Vianoc: ÁNO
Skvelá kniha: najprv ju zhltneme, potom si ju v pokoji prečítame a nakoniec si ju kúpime. (Ebner-eschenbachová)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 348 000,21 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička