popis Vedeli ste, že...?  U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 321 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
2.
Ako úspešne zvládať vedeckú prácu
Publikácia je mimoriadnym dielom, zostaveným autorským kolektívom popredných odborníkov s dlhoročnou vedecko-pedagogickou praxou. Je doplneným a rozšíreným vydaním monografie Ako písať a komunikovať. Monografia je určená všetkým, ktorí... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
3.
Demencia
Lívia Vavrušová a kolektív  ·  Osveta (2012)
Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
4.
Komunitné ošetrovateľstvo
Alžbeta Hanzlíková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva... (viac o titule)
Naša cena: 8,83 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
5.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
6.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame do 8 dní
7.
Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
Viktor Lechta a kolektív  ·  Osveta (2002)
Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia... (viac o titule)
Naša cena: 7,89 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
8.
Fytoterapia z pera lekára
Karol Mika  ·  Osveta (2016)
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových... (viac o titule)
Naša cena: 33,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
9.
Psychiatria
Mária Ondriášová  ·  Osveta (2005)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo... (viac o titule)
Naša cena: 3,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
10.
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová  ·  Osveta (2011)
Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
11.
Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál
Jozef Heger, Jozef Kolář a kolektív  ·  Osveta (2005)
Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia. (viac o titule)
Naša cena: 3,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
12.
Potreby v ošetrovateľstve
Martina Tomagová, Ivana Bóriková a kolektív  ·  Osveta (2008)
NA SKLADE  
Monografia je určená študentom ošetrovateľstva, sestrám, ale i pedagógom... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
13.
Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo
František Németh a kolektív  ·  Osveta (2009)
Publikácia Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo pre bakalárske a magisterské štúdium autorov F. Németha, M. Babčáka, A. Eliášovej a kol. je prínosom pre pedagogickú verejnosť zaoberajúcu sa výchovou sestier v podmienkach vysokej školy ... (viac o titule)
Naša cena: 7,13 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
14.
Metodika písania bakalárskej práce
Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia... (viac o titule)
Naša cena: 2,38 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
15.
Moderná edukácia v ošetrovateľstve
Jana Nemcová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta... (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
16.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 37,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
17.
Mnohopočetný myelóm
Adriena Sakalová a kolektív  ·  Osveta (2016)
Mnohopočetný myelóm je zhubný proces plazmatickej bunky a jej prekurzorov – B-lymfocytov. Podobne ako pri iných onkologických procesoch predpoveď jeho liečiteľnosti určujú prognostické faktory, predovšetkým genetické štruktúrové poruchy génov a... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
18.
Malý atlas liečivých rastlín
Ľ. Thurzová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
19.
Pediatrické ošetrovateľstvo
Mária Boledovičová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie... (viac o titule)
Naša cena: 8,51 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
20.
Bezpečnosť potravín
Eva Malobická, Tatiana Červeňová  ·  Osveta (2015)
Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôležitou súčasťou dodávania bezpečných a kvalitných požívatín pre konzumentov. Ak poskytované potraviny nezodpovedajú bezpečnej konzumácii, alebo sa kontaminujú v procese výroby, transportu... (viac o titule)
Naša cena: 4,75 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
Knihy treba čítať s takou opatrnosťou a rozvahou, s akou boli napísané. (Johann Gottfried von Herder)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 309 088,07 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička