popis Vedeli ste, že...? U nás môžete nakupovať aj cez mobilné aplikácie a mobilný web.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 323 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
TOP #63  
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 22,25 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
NA SKLADE  
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 9,79 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
3.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
NA SKLADE  
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 8,01 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 24 hodín
4.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 8,01 €  (teda ušetríte 11%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Latinský jazyk
Jan Kábrt  ·  Osveta (2011)
Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Neurológia
Miroslav Brozman a kolektív  ·  Osveta (2011)
Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Terminologia medica latina
Mária Bujalková, František Šimon  ·  Osveta (2015)
NA SKLADE  
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
8.
Biofyzika, biochémia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 9,15 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo
Viera Simočková  ·  Osveta (2011)
Vyšetrovacie metódy, Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva, ... (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Náuka o výžive
Igor Beňo  ·  Osveta (2008)
Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výživy zdravých i chorých osôb. Úvodná kapitola sa zaoberá významom jednotlivých základných živín a mikronutrientov pre organizmus človeka... (viac o titule)
Naša cena: 6,31 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
História ošetrovateľstva
Dana Farkašová  ·  Osveta (2010)
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu... (viac o titule)
Naša cena: 7,60 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Interná propedeutika
Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kolektív  ·  Osveta (2014)
NA SKLADE  
V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
13.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 37,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Základy multikultúrneho ošetrovateľstva
Miroslava Líšková, Iveta Nádaská a kolektív  ·  Osveta (2006)
História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov... (viac o titule)
Naša cena: 2,53 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Komunikácia v ošetrovateľstve
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2009)
NA SKLADE  
Naša cena: 7,77 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 24 hodín
16.
Akademická príručka
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív  ·  Osveta (2013)
NA SKLADE  
Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informácie.. (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
17.
Psychológia
Marcela Verešová a kolektív  ·  Osveta (2007)
NA SKLADE  
Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe... (viac o titule)
Naša cena: 8,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
18.
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank, Ján Hanáček a kolektív  ·  Osveta (2007)
Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie... (viac o titule)
Naša cena: 10,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Vývin mozgu a jeho poruchy
Miroslav Murgaš  ·  Osveta (2012)
Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Pediatria
László Kovács, Ľudmila Podracká a kolektív  ·  Osveta (2003)
Kniha pripravená skúsenými pediatrami a pediatrickými špecialistami je užitočnou pomôckou pri kontinuálnom vzdelávaní praktických lekárov, pri atestačnej príprave mladých lekárov z pediatrie, ako aj poslucháčov medicíny... (viac o titule)
Naša cena: 11,44 € posielame do 5 dní
Nos starý kabát a kúp si novú knihu. (Austin Phelps)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 333 676,18 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička