popis Vedeli ste, že...? U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 322 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Základy fyzioterapie
Kamila Kociová a kolektív  ·  Osveta (2013)
NA SKLADE  
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor... (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 3 dní
2.
Terminologia medica latina
Mária Bujalková, František Šimon  ·  Osveta (2015)
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
3.
Interná propedeutika
Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kolektív  ·  Osveta (2014)
V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu... (viac o titule)
Naša cena: 14,96 € zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Fytoterapia z pera lekára
Karol Mika  ·  Osveta (2016)
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových... (viac o titule)
Naša cena: 28,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Lekárska biochémia
Dušan Dobrota a kolektív  ·  Osveta (2016)
Vysokoškolská učebnica biochémie pre študentov lekárskych, ale aj farmaceutických fakúlt, fakúlt veterinárneho lekárstva, biomedicíny, ako aj príbuzných biochemických odborov na iných vysokých školách a pre absolventov spomenutých fakúlt v rámci... (viac o titule)
Naša cena: 57,00 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
6.
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory
Andrea Čalkovská  ·  Osveta (2010)
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVOR F (viac o titule)
Naša cena: 7,20 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
7.
Demencia
Lívia Vavrušová a kolektív  ·  Osveta (2012)
Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať. (viac o titule)
Naša cena: 8,55 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
Yvetta Mellová a kolektív  ·  Osveta (2011)
Terminológia, Osteológia, Artrológia,... (viac o titule)
Naša cena: 8,80 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Vývin mozgu a jeho poruchy
Miroslav Murgaš  ·  Osveta (2012)
Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia... (viac o titule)
Naša cena: 14,96 € zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Deutsch für Mediziner
Božena Džuganová, Katja Gareiß  ·  Osveta (2015)
Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby... (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Nehojace sa rany
Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová a kolektív  ·  Osveta (2015)
Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Problematika je logicky a systematicky rozčlenená do desiatich kapitol. Prvá až štvrtá kapitola sú obsahovo orientované na východiská k problematike ošetrovania rán – príčin (viac o titule)
Naša cena: 8,00 €  (teda ušetríte 20%) zvyčajne posielame do 7 dní
12.
EKG do vrecka
Štefan Farský  ·  Osveta (2010)
Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Mária Kožuchová a kolektív  ·  Osveta (2014)
Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Potreby v ošetrovateľstve
Martina Tomagová, Ivana Bóriková a kolektív  ·  Osveta (2008)
NA SKLADE  
Monografia je určená študentom ošetrovateľstva, sestrám, ale i pedagógom... (viac o titule)
Naša cena: 6,90 €  (teda ušetríte 20%) posielame do 3 dní
15.
Psychiatria
Mária Ondriášová  ·  Osveta (2005)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo... (viac o titule)
Naša cena: 3,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov
Pavol Török a kolektív  ·  Osveta (2012)
Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Klinická hematológia
Adriena Sakalová  ·  Osveta (2011)
Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy)... (viac o titule)
Naša cena: 17,10 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 38,09 € zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Atlas liečivých rastlín a lesných plodov
"Vydanie tohto diela naväzuje na veľmi úspešný Atlas liečivých rastlín a lesných plodov, u nás r. 1977 ocenený Slovenským literárnym fondom ako najlepšia monografia a na knižnom veľtrhu v Mníchove a vo Varne ako najlepšie ilustrovaná monografia."... (viac o titule)
Naša cena: 44,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Najväčšou poverou je názor, že knihy sú na to, aby sa čítali. (Morley Ch.)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 322 250,16 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička