popis Vedeli ste, že...?  U nás nakupujete naozaj bezpečne. Celý objednávkový proces je chránený šifrovaním.

Vydavateľstvo Osveta

Bolo nájdených 322 titulov od vydavateľstva Osveta

1.
Štylistika súčasnej slovenčiny
Ján Findra  ·  Osveta (2013)
"Od vydania Štylistiky slovenčiny uplynulo deväť rokov. Vlani na rozhraní leta a jesene ma oslovil vydavateľ, že na sklade má z 2500 výtlačkov už len posledné exempláre a že uvažuje o druhom, nezmenenom vydaní..." (viac o titule)
Naša cena: 11,97 € zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Celiakia a bezlepková diéta
Ružena Murgová  ·  Osveta (2010)
NA SKLADE  
Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,... (viac o titule)
Naša cena: 2,00 € posielame ihneď
3.
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová  ·  Osveta (2011)
Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
4.
Klinická hematológia
Adriena Sakalová  ·  Osveta (2011)
Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy)... (viac o titule)
Naša cena: 17,10 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
5.
Gynekologické ošetrovateľstvo
Adriana Repková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica vznikla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity... (viac o titule)
Naša cena: 3,99 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Komunitné ošetrovateľstvo
Alžbeta Hanzlíková a kolektív  ·  Osveta (2006)
NA SKLADE  
Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva... (viac o titule)
Naša cena: 9,27 € posielame ihneď
7.
Ošetrovateľské techniky
Anna Krišková a kolektív  ·  Osveta (2006)
Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka... (viac o titule)
Naša cena: 24,46 € zvyčajne posielame do 7 dní
8.
Prednemocničná urgentná medicína
Viliam Dobiáš a kolektív  ·  Osveta (2012)
Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie... (viac o titule)
Naša cena: 37,36 €  (teda ušetríte 4%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová  ·  Osveta (2004)
Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € zvyčajne posielame do 7 dní
10.
Malý atlas liečivých rastlín
Ľ. Thurzová a kolektív  ·  Osveta (2010)
Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny... (viac o titule)
Naša cena: 14,96 € zvyčajne posielame do 7 dní
11.
Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková a kolektív  ·  Osveta (2009)
Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu... (viac o titule)
Naša cena: 9,27 € zvyčajne posielame do 7 dní
12.
Prvá pomoc
Marián Šanta a kolektív  ·  Osveta (2006)
Poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste úrazu alebo pri vzniku ochorenia spúšťa celý reťazec ďalších záchranných a liečebných postupov a na jeho konci by mal byť zachránený ľudský život... (viac o titule)
Naša cena: 8,61 € zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Ošetrovateľstvo - teória
Dana Farkašová a kolektív  ·  Osveta (2009)
Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia. (viac o titule)
Naša cena: 8,98 € zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Súdnolekárska alkohológia
Ľubomír Straka a kolektív  ·  Osveta (2011)
Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, .... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Kompendium súdnolekárskej toxikológie
Ľubomír Straka a kolektív  ·  Osveta (2012)
Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou... (viac o titule)
Naša cena: 11,40 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Farmakognózia
Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji  ·  Osveta (2011)
Intenzívny rozvoj základných biologických, chemických a medicínskych vedných odborov v ostatných dvoch dekádach spolu s masívnym využívaním výpočtovej techniky a vedeckých databáz boli dôvodom obrovského nárastu nových poznatkov... (viac o titule)
Naša cena: 14,15 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Inštrumentovanie
Mária Kudlejová a kolektív  ·  Osveta (2014)
Zostavovateľka spolu s kolektívom spoluautorov predkladajú odbornej verejnosti modernú publikáciu, ktorú treba pokladať za veľmi opodstatnenú, pretože v posledných rokoch sme svedkami nebývalého rozmachu jednotlivých medicínskych chirurgických odborov.... (viac o titule)
Naša cena: 70,29 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 7 dní
18.
Benígna hyperplázia prostaty
Ján Kliment, Michal Horňák  ·  Osveta (1996)
Benígna hyperplázia prostaty je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia, ktoré výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia. Ide o najčastejšie ochorenie prostaty u mužov... (viac o titule)
Naša cena: 1,66 € zvyčajne posielame do 7 dní
19.
Sociálna farmácia a zdravotníctvo
Viliam Foltán  ·  Osveta (2010)
Súčasný stav v zdravotníctve a vo farmácii na Slovensku je podmienený niekoľkými hlavnými faktormi. Systém už pozná trh, trhové hospodárstvo a právnymi úpravami stanovuje pravidlá podnikania... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe
Táňa Bulíková  ·  Osveta (2010)
Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov... (viac o titule)
Naša cena: 6,65 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia. (Walt Whitman)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 317 022,49 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička