Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Osveta

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 339
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Terminológia, Osteológia, Artrológia,...

-11%
9,79 €

9,79 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie...

-11%
9,75 €

9,75 €

Zľava 11%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V tejto učebnici sú okrem propedeutiky základných klinických odborov uvedené aj podrobnejšie informácie z vybraných klinických odborov, ako je zubné lekárstvo, ústna a tvárovočeľustná chirurgia a dermatovenerológia, ktoré sú veľmi dôležité...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva...

-5%
5,99 €

5,99 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom pripravujúcim sa na jazykovú skúšku v rámci ďalšieho vzdelávania, zdravotným sestrám ale i ďalším záujemcom o štúdium odbornej lekárskej nemčiny. Učebnica obsahuje množstvo rôznych cvičení, aby...

-5%
9,50 €

9,50 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Psychológia

Marcela Verešová a kolektív • Osveta, 2007

Posielame do 9 dní

Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe...

-5%
5,70 €

5,70 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov...

-5%
6,65 €

6,65 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Táto publikácia s charakterom vysokoškolskej učebnice obsahuje dôležité informácie o tom, kam smeruje súčasný vývoj v oblasti medicínskej pedagogiky. Je určená tým, ktorí majú seriózny záujem o akademickú kariéru. Má ukázať najmä novým uchádzačom o...

-5%
15,20 €

15,20 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov...

7,98 €

7,98 €

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy...

9,98 €

9,98 €

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribú - cii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 9 dní

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie...

-2%
38,16 €

38,16 €

Zľava 2%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Z obsahu: Lekárska parazitológia; Lekárska helmintológia; Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov; Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie; Príležitostne parazitické červy; Príležitostne parazitické článkovce; ...

-6%
29,71 €

29,71 €

Zľava 6%

Posielame do 9 dní

Posielame do 9 dní

Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb,...

-5%
3,80 €

3,80 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia...

-5%
2,38 €

2,38 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii...

-5%
3,33 €

3,33 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Poskytovanie bezpečných potravín je legálnou požiadavkou a dôležitou súčasťou dodávania bezpečných a kvalitných požívatín pre konzumentov. Ak poskytované potraviny nezodpovedajú bezpečnej konzumácii, alebo sa kontaminujú v procese výroby, transportu...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 9 dní

Publikácia by mala slúžiť študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, pedagógom, sestrám a pôrodným asistentkám a zároveň aj iným zdravotníckym pracovníkom...

-5%
5,32 €

5,32 €

Zľava 5%

Posielame do 9 dní